ANUNT ATRIBUIRE 3 LOTURI VADENI (1609,36 ha) din 09.09.2010

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Serviciul Administrare Patrimoniu

Public si Privat

Tel.0239-619600 int.228;fax 0239-615283

Nr.11610/7.09.2010

 

  

                                                       ANUNT  DE  ATRIBUIRE

 

 

             In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr.22/2007 si ale HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,  Consiliul Judetean Braila, cu sediul in  Braila, Piata Independentei, nr.1, telefon/fax 0239-619600 int.228/615283, C.U.I. 4205491, anunta :

  1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica : licitatie publica.
  2. Data publicarii anuntului de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a :  - nr.170/10.08.2010.
  3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare : cel mai mare nivel al redeventei(70%) , alte criterii (30%).
  4. Numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile :

- pentru lotul 1 in suprafata de 506,17 ha    4/4 ;

- pentru lotul 2 in suprafata de 503,36 ha     4/4 ;

- pentru lotul 3 in suprafata de 599,84 ha     5/5.

  1. Numele si adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare :

       -  lotul 1 in suprafata de 506,17 ha   -  S.C.ROD BUN GRUP S.R.L.BUCURESTI, Bucuresti, sector 6, str.Topolovat, nr.10, bloc TD 21, sc.1,ap.57.

       -  lotul 2 in suprafata de 503,36 ha   -  S.C.ROD BUN GRUP S.R.L.BUCURESTI, Bucuresti, sector 6, str.Topolovat, nr.10, bloc TD 21, sc.1,ap.57.

       -  lotul 3 in suprafata de 599,84 ha   -  S.C.ROD BUN GRUP S.R.L.BUCURESTI, Bucuresti, sector 6, str.Topolovat, nr.10, bloc TD 21, sc.1,ap.57.

  1. Durata contractului : 2 ani/lot.
  2. Nivelul redeventei :

- pentru lotul 1 in suprafata de 506,17 ha – 91 puncte si o redeventa de 490 to grau/an ;

- pentru lotul 2 in suprafata de 503,36 ha – 93 puncte si o redeventa de 530 to grau/an ; 

- pentru lotul 3 in suprafata de 599,84 ha – 95 puncte si o redeventa de 700 to grau/an ;

  1. Denumirea, adresa instantei competente in solutionarea litigiilor aparute :

    -   Tribunalul Braila, Calea Calarasilor, nr.47 , tel.0239613370.

  1. Data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare – 3 septembrie 2010.
  2. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate, in vederea publicarii :

    - 9 septembrie 2010.

          

       

 

                  PRESEDINTE                               SEF SERVICIU                           

 

    GHEORGHE  BUNEA  STANCU           MARIA  ECONOMU

 

 do/do