Prevederi legislative O.G. 27/2002

Petitii - conform Ordonantei Guvernului 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 

Prevederi legislative

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

- Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

In sensul prevederilor legale, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa Consiliului Judetean Braila.

Petitiile adresate Consiliului Judetean Braila de catre persoane fizice sau juridice, in nume propriu sau pentru organizatiile pe care le reprezinta, depuse personal sau transmise prin posta sau posta electronica, sunt preluate de catre functionarul cu atributii in domeniu din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios,Compartimentul Relatii Publice si Secretariat ATOP.

Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta. Pentru solutionarea petitiilor transmise, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta, in situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut cu cel mult 15 zile.

Termenul raspunsului este generic de 30 de zile si poate fi prelungit de catre Presedintele Consiliului Judetean Braila cu cel mult 15 zile in situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, termene care curg de la data inregistrarii petitiei.

Petitiile gresit adresate Consiliului Judetean Braila sunt trimise in termen de 5 zile de la inregistrare, de catre Compartimentul Relatii Publice si Secretariat ATOP, autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, cu instiintarea concomitenta a petitionarului.

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

In cazul in care un petitionar adreseaza Consiliului Judetean Braila mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, petitiile se conexeaza, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, petitia se claseaza la numarul initial, facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

Formulare

Petitiile se inregistreaza la sediul Consiliului Judetean Braila, Piata Independentei nr.1, Compartimentul Relatii Publice si Secretariat ATOP, tel.0239627675, luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

- formular Petitie