Sesiune instruire IV

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila   

Cea de a patra sesiune de formare a personalului ce constituie grupul tinta al proiectului ”Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189 se desfasoara in intervalul 15 – 19 aprilie 2019. Participa 20 de angajati din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, din institutiile publice organizate sub autoritatea acestuia si din cadrul autoritatilor publice locale din judet. La finalizarea sesiunii de formare, participantii vor fi supusi unui proces de evaluare, in vederea certificarii competentelor in domeniul managementului calitatii. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila.