Sesiune instruire II

  Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila 

Cea de a doua sesiune de formare a personalului ce constituie grupul tinta al proiectului ”Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189 se desfasoara in intervalul 18 – 22 martie 2019. Participa 20 de angajati din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, din institutiile publice organizate sub autoritatea acestuia si din cadrul autoritatilor publice din judet.

Activitatile proiectului sunt finantate conform contractului nr. 162/ 27.06.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa si Judetul Braila, in calitate de beneficiar.