Sesiune instruire I

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila   

In perioada 11-15 martie 2019, in cadrul  proiectului ”Calitate şi performanță în administrația  publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189, se desfasoara prima sesiune de formare a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, din institutiile publice organizate sub autoritatea acestuia si din cadrul autoritatilor publice de la nivelul judetului.

Temele abordate vizeaza prezentarea conceptelor de baza ale sistemelor de management al calitatii, constientizarea cursantilor cu privire la importanta protectiei mediului si contributia activitatii desfasurate in cadrul autoritatilor/institutiilor publice locale la dezvoltarea durabila a judetului, precum si transferul de know-how pe problematica egalitatii de sanse.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila.