Sedinta consultativa 06.03.2019

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila   

Activitatile din cadrul proiectului ”Calitate şi performanță în administrația  publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189 au continuat miercuri, 6 martie 2019, cu organizarea unei sedinte de lucru la sediul Consiliului Judetean Braila, pentru implementarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2015.

Cu sprijinul consultantului desemnat de S.C. Rom Quality Cert S.R.L., au fost analizate urmatoarele aspecte: elementele tehnico - organizatorice si practicile curente care vor constitui bazele sistemului de management, situatiile neconforme fata de cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2015, precum si documentele si formularele utilizate in cadrul institutiei, in vederea integrarii acestora in noul sistem de management.

Intalniri similare au avut loc, ieri si astazi, la sediile a 7 institutii subordonate Consiliului Judetean Braila, unde vor fi implementate, de asemenea, prevederile standardului SR EN ISO 9001: 2015.

Reamintim ca proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila.