Sedinta consultanta 21.05.2019

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila   

Marti, 21 mai 2019, la sediul Consiliului Judetean Braila, a avut loc o intalnire in cadrul programului de consultanta in vederea implementarii Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2015, la nivelul institutiei.

Au fost analizate documentatiile Sistemului de Management al Calitatii,  conform SR EN ISO 9001:2015, intocmite de consultantul desemnat de S.C. Rom Quality Cert S.R.L. Totodata, s-a efectuat auditul intern pentru fiecare compartiment din organigrama institutiei.

Activitatea s-a desfasurat in cadrul proiectului ”Calitate şi performanță în administrația publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, implementat de Consiliul Judetean Braila.