Sedinta consultanta 18.06.2019

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila   

Activitatile din cadrul proiectului ”Calitate şi performanță în administrația  publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ cod SMIS 119189 au continuat cu organizarea unei sedinte de lucru la sediul Consiliului Judetean Braila, in data de 18 iunie 2019, in vederea implementarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2015.

Au participat reprezentantii S.C. Rom Quality Cert S.R.L. si membrii grupului de lucru constituit la nivelul institutiei in scopul implementarii acestui sistem. In timpul sedintei au fost discutate aspecte referitoare la continutul manualului calitatii, procedurile de sistem si procedurile aferente proceselor specifice, instructiunile si formularele utilizate, in vederea finalizarii acestor documentatii.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila.