SESIUNEA DE FORMARE VI 23-25 mai 2022

In perioada 23-25 mai 2022 s-a desfasurat cea de a sasea si ultima sesiune de formare cu certificarea competentelor in cadrul proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877, la care au participat 15 salariati din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. Activitatea a avut ca obiectiv creșterea nivelului de educație cu privire la măsurile de transparență instituțională și anticorupție

In cele sase sesiuni de formare au beneficiat de instruire şi educaţie anticorupţie 90 de salariati, cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutii subordonate.

Proiectul „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877 este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.