SESIUNEA DE FORMARE V 16-18 mai 2022

In perioada 16-18 mai 2022 s-a desfasurat cea de a cincea sesiune de formare cu certificarea competentelor,  in cadrul  proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877.

Activitatea a avut ca obiectiv creșterea nivelului de educație cu privire la măsurile de transparență instituțională și educație anticorupție. Au participat 15 salariati din cadrul Muzeului Brailei “Carol I”, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Bibliotecii Judetene “Panait Istrati”, Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, Spitalului Judetean de Urgenta, Spitalului de Pneumoftiziologie, Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor si  aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila .

Proiectul „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877 este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.