SESIUNEA DE FORMARE IV 9-11 mai 2022

Cea de a patra sesiune de formare cu certificarea competentelor  in cadrul  proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877 s-a desfasurat in perioada 9 -11 mai 2022, cu participarea a 15 salariati din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.

 Activitatea are ca obiectiv creșterea nivelului de educație cu privire la măsurile de transparență instituțională și educație anticorupție a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutiile subordonate.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.