SESIUNEA DE FORMARE III 2-4 mai 2022

15 salariati cu functii de conducere si de executie din cadrul  Muzeului Brailei “Carol I”, Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Filarmonicii “Lyra-George Cavadia”, Bibliotecii Judetene “Panait Istrati”, Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Spitalului Judetean de Urgenta, Spitalului de Pneumoftiziologie si Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor au participat in perioada 02-04 mai 2022, la cea de a treia sesiune de formare, cu certificarea competentelor,  in cadrul  proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877.

 Activitatea are ca obiectiv creșterea nivelului de educație cu privire la măsurile de transparență instituțională și educație anticorupție a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutiile subordonate.

 Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.