SESIUNEA DE FORMARE I 12-14 aprilie 2022

In perioada 12-14 aprilie 2022 s-a desfasurat prima sesiune de formare cu certificarea competentelor,  in cadrul  proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877. Activitatea are ca obiectiv creșterea nivelului de educație cu privire la măsurile de transparență instituțională și educație anticorupție a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si institutiile subordonate. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.