SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

        In data de 25.07.2023, s-a semnat contractul de finantare nr.89DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „IMBUNATATIREA ACTIVITATII EDUCATIONALE DIN JUDETUL BRAILA PRIN DOTAREA CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA (CJRAE) SI A CENTRULUI SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA (CSEI)” cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-5352, finantat în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15. Educație, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ si Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”.

            Valoarea totala a proiectului este de 2.351.347,34 lei (inclusiv TVA) și are ca termen de finalizare data de 30 decembrie 2024.

            Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea activitatii educationale din judetul Braila si, implicit, din regiune prin achizitionarea de mobilier adecvat, materiale didactice specifice și echipamente digitale moderne pentru dotarea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Braila si a Centrului Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) Braila.

            Prin activitatile sale, proiectul va facilita asigurarea unui învățământ de calitate la nivelul celor doua institutii prin dotarea a 39 sali de clasa cu echipamente TIC, mobilier adecvat, materiale didactice specifice și echipamente digitale si totodata va ajuta la creșterea atractivității activitatii educationale.