SEDINTA DE DESCHIDERE A AUDITULUI ISO 37001 DIN 19.01.2023

 

Transparenta, etica si integritate in administratia publica din judetul Braila

 

Joi, 19 ianuarie 2023, in sala 402-404 a Palatului Administrativ, s-a desfasurat sedinta de deschidere a auditului de certificare ISO 37001, in conformitate cu prevederile contractului de servicii incheiat de U.A.T. Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila cu S.C. CERTIND S.A. in cadrul proiectului  “Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” Cod SIPOCA/MySMIS:1115/151877.  Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila, in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.

Au participat: domnul secretar general al judetului Dumitrel Priceputu si conducatorii compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Braila, echipa de audit, precum si membrii Grupului de lucru pentru implementarea sistemului de management anti-mita conform ISO 37001 in cadrul Consiliului Judetean Braila.

Cu acest prilej, echipa de auditori desemnata de S.C. CERTIND S.A. a prezentat participantilor la sedinta planul, obiectivele si criteriile auditului de certificare ISO 37001