SEDINTA CONSULTANTA 06.10.2022

            Obiectivul general al proiectului “Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” il reprezinta dezvoltarea si consolidarea capacitatii administrative  prin eficientizarea masurilor de asigurare a transparentei, eticii si integritatii la nivelul administratiei publice din judetul Braila. Pentru indeplinirea acestui obiectiv, proiectul prevede  implementarea si certificarea in cadrul Consiliului Judetean Braila a standardului ISO 37001- Sistem de management anti-mită. Implementarea acestui sistem se realizeaza cu sprijinul de specialitate al firmei S.C PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE S.R.L., cu care Consiliul Judetean Braila a incheiat contractul de prestari servicii nr. 142/19.05.2022.
             In data de 06.10.2022,  la sediul Consiliului Judetean Braila  a  avut loc o intalnire de lucru in cadrul programului de consultanta asigurat de S.C PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE S.R.L, la care au participat membrii Grupului  constituit prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 347/2022 pentru implementarea in cadrul institutiei a  sistemului de management anti-mita conform ISO 37001.