Instruire CAF 15.01.2019

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila

Conform calendarului activitatilor proiectului ”Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/MySMIS+ 119189, implementat de Consiliul Judetean Braila in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, ieri, 15 ianuarie 2019, s-a desfasurat sesiunea de instruire a personalului implicat in autoevaluarea CAF (Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Functionare a institutiilor pubice). Instruirea s-a realizat de expertul firmei de consultanta S.C. Rom Quality Cert S.R.L. Au participat domnul vicepresedinte Ionel Epureanu si membrii grupului de autoevaluare CAF constituit la nivelul Consiliului Judetean Braila.