Descrierea proiectului

Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Brăila, în calitate de beneficiar si Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, implementează proiectul  Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, Cod SIPOCA 1115/cod MySMIS2014+ 151877, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale), Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea și consolidarea capacității administrative prin eficientizarea măsurilor de asigurare a transparenței, eticii și integrității la nivelul administrației publice din județul Brăila.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității administrative a UAT Județul Brăila în domeniul transparenței, eticii și integrității prin implementarea sistemului de management anti-mita ISO 37001
  2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției prin desfășurarea unei campanii de conștientizare publică la nivelul județului Brăila
  3. Promovarea transparenței, eticii și integrității în exercitarea funcției publice prin îmbunătățirea cunoștințelor și competentelor personalului Consiliului Județean Brăila și al instituțiilor subordonate

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

- Sistem de management anti-mită conform ISO 37001;

- Certificat ISO 37001;

- Campanie de conștientizare și educație anticorupție;

- Formarea cu certificarea competențelor în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și integrității a 90 de persoane cu funcții de execuție și de conducere din cadrul Consiliului Județean Brăila și instituții subordonate.

Valoarea totală a proiectului este de 352.350,00 lei, din care:

              • valoarea eligibilă nerambursabilă este 341.442,00 lei (98%), din care:

      -valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 299.497,50 lei (85%);

      -valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 41.944,50 lei  (13%);

       • cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este: 6.453,00 lei (2%)

              • cofinanțarea eligibilă a Partenerului este: 4.455,00 lei(15%)

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni începand cu data de 13.10. 2021.