Taxe

Pentru consultarea taxelor necesare in vederea emiterii:

- Certificatului de Urbanism;

-Avizului Structurii de Specialitate;

-Avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

-Autorizatiei de Construire/Desfiintare;

 

aprobate prin HCL nr. 319 din 21.12.2022 - anexa nr 

se descarca

                              anexa nr 1- taxe 2023