“Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila”

Rezultate

obtinute in urma implementarii proiectului “Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila” cod SIPOCA/MySMIS 1115/151877, in baza Contractului de finantare nr. 590/13.10.2021, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa

 

            In perioada 13 octombrie 2021-13 februarie 2023, Judeţul Brăila, în calitate de Beneficiar - Lider de  parteneriat, in parteneriat cu  Direcția Generală Anticorupție, a implementat proiectul cu titlul „Transparență, etică și integritate în administrația publică din Județul Brăila”, Cod SIPOCA 1115/MySMIS2014+ 151877.

            Proiectul a fost  finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale), Obiectivul specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

            Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative prin eficientizarea măsurilor de asigurare a transparenței, eticii și integrității la nivelul administrației publice din județul Brăila.

În urma implementarii proiectului, s-au obtinut următoarele rezultate:

            1. Sistem de management anti-mită conform ISO 37001;

            2. Certificat ISO 37001;

            3. Campanie de conștientizare și educație anticorupție;

            4. Formarea cu certificarea competențelor în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și integrității a 90 de persoane cu funcții de execuție și de conducere din cadrul Consiliului Județean Brăila și instituții subordonate.