Serviciile de constituire a arhivei electronice retro-digitalizate, activitate desfasurata de S.C. SRGM Garantii Mobiliare S.R.L. in cadrul contractului de servicii nr. 53/26.03.2021