Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 29 ianuarie 2024

 

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

 

                                                                                       PROIECT AL ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 ianuarie 2024, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind validarea domnului agent șef principal de poliție Pucheanu Adrian, ce îndeplinește atribuțiile funcției de președinte al Consiliului Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” Braila - initiat de   domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale: Berteștii de Jos, Frecăței, Galbenu, Grădiștea, Mărașu, Movila Miresii, Racovița, Scorțaru Nou, Vișani, Tudor Vladimirescu, Surdila Găiseanca, Jirlău, Făurei, Victoria, Râmnicelu, Ianca, Viziru, Șuțești, Dudești, Vădeni, Romanu, Bărăganul și Mun. Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea de acte aditionale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila nr. 330/22.09.2023 si nr. 331/22.09.2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anului anterior - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare a imobilului situat in Judetul Braila, Oras Ianca, Str. Scolilor nr.2A in suprafata de 5000 mp, aflat in domeniul public al judetului Braila, in vederea actualizarii cartii funciare 75241/Ianca- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 201/30.10.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean: DJ 211A traseu: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 281/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean: DJ 211D traseu: Roșiori - Colțea și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 198/30.10.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean: DJ 212A traseu: Brăila - Mărașu și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru și a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 284/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean: DJ 212C traseu: Stăncuța – Trecere Bac și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, a elementelor componente ale drumului si a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 221 traseu: Cazasu (DN 22) – Martacesti – Romanu – Gavani – Gemenele – Ramnicelu – Constantinesti – Sutesti – Ianca - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 142/28.06.2022 privind inscrierea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de cadastru si inscrierea dreptului de proprietate al judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202A traseu: Gulianca – Ariciu – M. Kogalniceanu – Boarca – Racovita – Custura – Gradistea, ca urmare a inscrierii elementelor componente ale drumului si a inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 203/30.10.2018 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 255A traseu: limita judet Galati – Traian – DN 2B si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de cadastru si a inscrierii elementelor componente ale drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 276/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202H – traseu: Gradistea – Ibrianu – Maraloiu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a inscrierii elementelor componente ale drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare a imobilului  „Sistem zonal de alimentare cu apa Gropeni-Ianca-Movila Miresii” si „Bunuri de retur aferente sistemului de alimentare cu apa executate prin proiectul -Reabilitare captare Gropeni si Statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila, conducte principale apa bruta si potabila – Sistem regional POS Mediu” apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a executarii masuratorilor topo-cadastrale - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Alte probleme