Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 28.08.2023

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                   

                                                   PROIECT AL  ORDINII  DE ZI  

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 august 2023, ora 12.00, on-line, Sala 404 a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al invățământului din județul Brăila” – in cadrul apelului de proiecte cu titlul “Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat din componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, prin Planul Național de Redresare și Reziliență si a cheltuielilor legate de proiect - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 280 din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 211C- traseu: Tătaru (DJ 211)–Coltea – Chichinetu - Ciocile (DC28) si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila,  ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila