Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 28 februarie 2024

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

                                            

                                                       PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

 

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 28 februarie 2024, ora 13.30,  Sala Rondă a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții cu titlul “Reabilitare și refuncționare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr.1, Brăila” și a cheltuielilor legate de proiect- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila