Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 27.05.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA     

 

 PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 27 mai 2024, ora 10.00 Sala de ședință a Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila, situată în str. Piața Uzinei, nr.1

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 14 / 29 ianuarie 2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Braila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției Consiliului Județean Brăila la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2024  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.59/2024 privind aprobarea cererii de transfer a imobilului “Garaj auto calatori”, situat in municipiul Braila, str. Ramnicu Sarat nr.117, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila in  domeniul public al judetului Braila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosință gratuită către Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila, a unui spațiu in suprafață de 7,38 mp, situat in  incinta imobilului Casa Tineretului, proprietate privată a județului Brăila,  situat municipiul Brăila, Calea Calarașilor nr.52,  județul Brăila, pană la data de 30.04.2034 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat - cadru, care se va încheia între instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brăila, pentru colaborarea în vederea realizării acțiunilor și manifestărilor culturale, artistice și educaționale comune care se organizează în municipiul Brăila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de horărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate ( faza Proiect ethnic) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții cu titlul  “Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000-km 35+530” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu municipiul Brăila, prin Consiliul Local al municipiului Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Vizirului și Buzăului- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare si accese auto, tronson III Maxineni”, rest de executat”- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila  
 12. Proiect de hotărâre   privind  rectificarea bugetului local al Județului Brăila pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a Programului de investitii publice pe anul 2024 si estimările pe anii 2025-2027 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila  
 13. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului vicepreședinte Ionel Epureanu                                                                                                                                                                                                                                                                               
 14. Raport de activitate pentru anul 2023 al doamnei consilier județean Chivu Mirela
 15. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Abăseacă Mihai Gabriel
 16. Informare referitoare la eficiența activității Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, pe primele 3 luni ale anuui 2024
 17. Alte probleme