Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 27 februarie 2024

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

                 PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 27 februarie 2024, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Brăila și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ-Teritoriale Măxineni - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de functii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Judetene de Evidență a Persoanelor Brăila   - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.194/26 septembrie 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a Consiliului Județean Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.14/29 ianuarie 2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Centrului pentru viața independentă pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Camelia’’ Făurei din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colț’’ organizat în  cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Magnolia’’ Făurei, organizat în cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Violeta’’ Făurei, organizat în cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și contractului de asociere între Unitatea administrativ-teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila și Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, în vederea exploatării “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila si Federația Română de Handbal, in vederea organizării unor meciuri bilaterale România – Macedonia de Nord pentru lotul național de seniori - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 9 la Contractul nr.294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic și Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Brăila”” încheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare și administrare a stației de sortare și a stației de tratare mecano-biologică Vădeni, din cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” încheiat cu SC BRAI-CATA SRL  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Județul Brăila să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea Actelor Adiționale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila și a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localităţilor - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și Documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) pentru obiectivul de investiție: “Reabilitarea imobilului din Șoseaua Buzăului nr.15C, Mun. Brăila”  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “ Iluminat treceri de pietoni nesemaforizate cu sisteme inteligente de iluminat pe drumurile de interes județean, în intravilanul localităților – Județul Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unor mijloace fixe și obiecte de inventar - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării datelor de identificare ale imobilului situat în Municipiul Brăila, Șoseaua Buzăului nr.3A, aparținând domeniului public al Județului Brăila, administrat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 22. Proiect de hotărâre privind:
  • aprobarea tarifului mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseele : nr. 025 Brăila - Movila Miresii - Șuțești; nr. 026 Brăila – Movila Miresii – Maraloiu; nr. 028 Brăila – Romanu – Oancea; nr. 030 Brăila – Gemenele – Gurguieți și nr. 034 Brăila – Lic. Agricol – Cazasu.
  • aprobarea tarifelor de călătorie modificate, recalculate în funcție de tariful mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseele : nr. 025 Brăila - Movila Miresii - Șuțești; nr. 026 Brăila – Movila Miresii – Maraloiu; nr. 028 Brăila – Romanu – Oancea; nr. 030 Brăila – Gemenele – Gurguieți și nr. 034 Brăila – Lic. Agricol – Cazasu.
  • aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila nr. 33/02.02.2023; nr. 34/02.02.2023; nr. 35/02.02.2023, nr. 88/01.03.2023 si nr. 89/01.03.2023  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 23. Proiect de hotărâre privind :
  • aprobarea tarifului mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseul nr. 018 Brăila – Zăvoaia – Jugureanu;
  • aprobarea tarifelor de călătorie modificate, recalculate în funcție de tariful mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseul nr. 018 Brăila – Zăvoaia – Jugureanu;
  • aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila nr. 43/02.02.2023  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transfer a imobilului ,,Palatul Administrativ”, situat în municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1, din domeniul public al statului și administrarea Consiliului Județean Brăila în  domeniul public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transfer a imobilului “Garaj auto călători”, situat în municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr.117, din domeniul public al statului și administrarea Consiliului Județean Brăila în  domeniul public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, a Listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe și a Listei de repartiție, etapa a XIII a - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobarea și plata cuantumului cotizației pentru anul 2024 a UAT Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „DUNAREA” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea și plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2024 a UAT Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea si plata cotizației  către Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din Romania (A.L.Z.I.A.R) pentru anul 2024- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 30. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Braila pentru realizarea lucrarii: „desfiintare Corp C8 – Chiosc(Modul comercial) – Constructie cu caracter provizoriu”, de catre SC Cornipet Trading SRL Braila, pe terenul proprietate publica a Judetului Braila, situat in Municipiul Braila, Str.Pietatii nr.1  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 31. Raport asupra eficienței activității Inspectoratului de poliție al Județului Brăila, pentru anul 2023
 32. Alte probleme