Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 26.09.2023

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                         

                                                  PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 septembrie 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.170/26.07.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii  si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii «Vespasian Lungu »   Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de primire in regim de urgenta ,,Mirabela’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de primire in regim de urgenta ,,Speranta’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor educative aferente, pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025 si 2025-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila în vederea exercitării drepturilor Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, in calitate de delegatar, in cadrul contractelor de delegare a gestiunii aferente proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare a terenului in suprafata de 78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, inscris in Cartea Funciara nr.91898/Braila, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii terenului in suprafata de 250 mp, proprietate publica a Judetului Braila, situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, inscris in Cartea Funciara nr. 75268/ Braila,  din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 260 mp, situat in extravilanul Orasului Insuratei, Judetul Braila, adiacent DJ 203R, Tarlaua 43, Parcela 274/1/1, din domeniul public al Orasului Insuratei, in domeniul public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobareacontractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „ Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe si obiecte de inventar - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania  pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.176/31.08.2023 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren exterior multisport si cladire anexa (grupuri sanitare), amenajare exterioara spatiu de recreere, cu desfiintare constructii existente C1, C2, C3 , C4- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Reabilitare stadion comunal, comuna Unirea, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Visani, prin Consiliul Local al comunei Visani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Amenajare dispensar uman si unitate farmaceutica (farmacie comunitara) in localitatea Visani, comuna Visani- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Sistematizare strada Victoriei pana la campus, oras Insuratei, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Mircea-Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea-Voda pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren sport sintetic multifunctional cu balon pe structura metalica si nocturna - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Spatiu agrement pentru tineret, comuna Sutesti, jud Braila”, rest de executat - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Constuire camin cultural parter si imprejmuire teren, desfiintare constructii C1-camin cultural, C2-anexa si imprejmuire teren” in sat Olaneasca - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Surdila-Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila-Greci pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren exterior multisport in localitatea Faurei sat- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare spatiu de joaca in localitatea Victoria, comuna Victoria, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare si extindere loc de joaca Gradinita de copii in satul Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Lucrari de eficientizare energetica - sediul primariei, caminul cultural si iluminatul public – in comuna Tichilesti, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 27. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii  2024 - 2026 - initiat  de  domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 28. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2023 si a sumelor estimate pe anii 2024- 2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.19/31.01.2023 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociatiei Sportive Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 30. Alte probleme