Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 20.12.2023

 

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                        

                                                  PROIECT AL ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judeten Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.247/26 octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Braila, actualizat - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru                Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si a  statului de functii ale Muzeului Brailei “Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului    de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții  ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”, cod SMIS 120426, in cadrul Programului Operational Sanatate, in scopul finalizarii integrale - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural - artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2024” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare, pentru anul 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea de acte aditionale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila nr. 39/02.02.2023, nr. 40/02.02.2023 si nr. 333/22.09.2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 109/29.06.2023  privind aprobarea atribuirii directe, ca masura de urgenta pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023 a licentelor de traseu pentru 12 trasee cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Adițional nr. 8 la Contractul nr. 203/28.09.2021 – Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecanico-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand ca obiect actualizarea valorii de inventar a bunurilor de retur cuprinse in Anexa 4 la contract, in urma reevaluarii activelor fixe corporale existente in patrimoniul Judetului Braila la data de 31.12.2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Adițional nr. 7 la Contractul nr. 294/14.12.2021 – Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Statiei de transfer Insuratei, Depozitului ecologic si Statiei de sortare Ianca din cadrul „Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC FCC Environment Romania SRL, avand ca obiect actualizarea valorii de inventar a bunurilor de retur cuprinse in Anexa 4 la contract, in urma reevaluarii activelor fixe corporale existente in patrimoniul Judetului Braila la data de 31.12.2022- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Județul Brăila, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației ADI „Eco Dunărea” Brăila pentru aprobarea tarifelor și tarifelor distincte privind gestionarea deșeurilor aferente activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale din cadrul Proiectului SMID în județul Brăila si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNĂREA Brăila de a aproba aceste tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2024 aferent activelor predate operatorilor pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila care se finanteaza din fondul IID - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si alte institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila str. Pietatii nr.1-3, transmis in folosinta gratuita Serviciului de Ambulanta Judetean Braila, apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a actualizarii cartii funciare nr.76198 Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului “Centru de Ingrijire pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila”, situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.3A, apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a actualizarii cartii funciare nr.81607 Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 202/30.10.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203R - traseu Ulmu - Valea Călmățui - DN 21 și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului, a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru și a înscrierii unor suprafețe adiacente drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. . Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului „Teren extravilan comuna Vadeni” apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a finalizarii  înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 874,00 mp, situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2 – lot1/2, inscris in Cartea Funciara nr.97778/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Local Municipal Braila, in domeniul public al Municipiului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu terenul in suprafata de 3.000,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr.100305/Braila si terenul in suprafata de 1.700,00 mp, inscris in Cartea Funciara   nr.100307/Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii, pe perioada executarii investitiei, a terenurilor situate in Municipiul Braila, in suprafata de 78.549,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 91898/Braila, in suprafata de 3.000,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 100305/Braila si in suprafata de 1.700,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 100307/Braila, proprietatea publica a judetului Braila, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Construire Sala Polivalenta” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul IV al anului 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării sumei de 700.000 lei, reprezentând acordarea unui sprijin financiar Parohiei Mixtă Româno-Elenă „Buna Vestire” Brăila, în vederea finanțării continuării lucrărilor de conservare, restaurare a picturii murale, tehnică ulei și a lucrărilor de poleire cu foiță de aur la biserica parohială, în cadrul proiectului „Lucrări de conservare – restaurare și punere în valoare a picturilor murale de la Biserica Greacă „Buna Vestire” din Brăila” pentru anul 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 19. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 20. Alte probleme