Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 18.09.2023

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                

 

                                                   PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

 

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 septembrie 2023, ora 10.00, on-line, Sala 404 a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

  1. Proiect de hotarare privind Asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel judetean,  aferente Programului pentru scoli al Romaniei, de catre Consiliul Judetean Braila, in anii scolari 2023-2024, 2024-2025 si 2025-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 201  din 30 octombrie 2018 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate DJ 211 A- traseu: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă al Județului Brăila și completarea datelor în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila