Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 17 mai 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

                                           

             PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 17 mai 2024, ora 09.00,  Sala Rondă a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Președintelui Consiliului Județean Brăila, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA”  Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
  2. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităților de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare din județul Brăila  și salubrizare căi publice în Municipiul Brăila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea documentațiilor  de atribuire - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila