Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 13.06.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

                                           

                                                       PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 13 iunie 2024, ora 10.00,  Sala Rondă a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 212B, Județul Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila