Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 11 ianuarie 2024

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                               

                                                      PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 11 ianuarie 2024, ora 12.00, on-line, Sala Ronda a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2024- 2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  2. Proiect de hotarare privind validarea domnului comisar- sef de politie Zaharia Ionut-Catalin, ce indeplineste atributiile functiei de inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului " Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530”,  a cheltuielilor legate de proiect, precum si a Acordului de parteneriat pentru  realizarea acestuia - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice(faza Proiect tehnic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii cu titlul " Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferenta sumei forfetare lunare si a sumei forfetare pe zi, acordata elevilor din judetul Braila care sunt scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu si nu beneficiaza de existenta serviciilor de transport public - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  6. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2024 si a sumelor estimate pe anii 2025- 2027 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  7. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2024, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2024  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  8. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2025-2027 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plăți parțiale din contribuția bănească cu titlu de cotizație a Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila