Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 09 februarie 2024

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

                                                                   PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 9 februarie 2024, ora 10.00,  Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului Județului Brăila pe anul 2024 și estimările pe  anii 2025-2027 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2024   -  inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
  3. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila