Lansarea proiectului SDD

 Lansarea proiectului SDD

Uniunea Europeană sprijină elaborarea

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Brăila

 

Direcţia de Strategii, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Judeţean Brăila lansează proiectul "STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE”, finanţat în cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”; Domeniul 1.1: “Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivelul judeţului Brăila  în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare  a judeţului Brăila în concordanţă cu politicile şi documentele programatice regionale, naţionale şi comunitare  2007-2013.

Pe termen scurt se au in vedere urmatoarele obiective :

  • Realizarea unei analize diagnostic a judeţului Brăila ;
  • Identificarea oportunităţilor şi direcţiilor de dezvoltare ;
  • Crearea planului de măsuri şi a portofoliului de proiecte pentru perioada 2010-2015 ;
  • Definirea unor criterii de prioritizare a proiectelor ;
  • Adoptarea strategiei la nivelul autorităţilor publice din judeţul Brăila ;
  • Traducerea în limba engleză şi germană a Strategiei în vederea promovării externe a zonei ;
  • Diseminarea Strategiei în vederea finanţării proiectelor de interes judeţean.

Pe termen mediu şi lung se urmăreşte : * dezvoltarea integrată şi durabilă a economiei brăilene; * dezvoltarea unui proces comun de organizare, la nivelul autorităţilor locale din judeţul Brăila, pentru a stabili priorităţile comunităţii, strategia şi acţiunile sale; * sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii; *  eficientizarea managementului la nivelul judeţului Brăila; * creşterea capacităţii de accesare a fondurilor structurale.

Bugetul total al proiectului este de 245.100 lei, contribuţia locală a Consiliului Judeţean Brăila fiind de 7.000 lei (2,86%).

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociaţia Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă.

 

Persoană de contact: Luminiţa Stoica, Manager proiect

Tel: +40.239.619700 int. 217; Fax: + 40.239. 619047;  E-mail: programe@portal-braila.ro ; http://www.portal-braila.ro