Investiții în viața culturală

    Investiții în viața culturală

În ședința ordinară din data de 28.03.2024, Consiliul Județean Brăila a aprobat „Programul pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul 2024”, potrivit Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, având ca scop îmbunătățirea vieții culturale a cetățenilor județului Brăila, prin sprijinirea și stimularea organizațiilor nonprofit cu activitate în domeniul cultural în realizarea unor proiecte de interes public local. Obiectivele Programului vizează dezvoltarea și promovarea vieții culturale, artistice brăilene prin crearea de evenimente specifice pe plan județean cu impact major asupra locuitorilor județului; promovarea și sprijinirea creativității culturale; consolidarea identităților culturale și conservarea tradițiilor; dezvoltarea  relațiilor interculturale; promovarea imaginii județului Brăila prin acțiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, cultural, arhitectural; dezvoltarea capitalului uman prin stimularea participării locuitorilor județului Brăila la viața culturală; implicarea audiovizualului în promovarea culturii brăilene; promovarea activităților culturale la nivelul județului Brăila prin website-uri și platforme online. Suma disponibilă alocată din bugetul local al județului Brăila pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean este de 200.000 de lei. Finanțarea nerambursabilă acordată prin acest program trebuie să se încadreze în suma maximă de 50.000 de lei pentru fiecare proiect.