Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 27.06.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

 

                                                                                       PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 27 iunie 2024, ora 10,00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Brăila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2024 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.38/27.02.2024 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Brăilei ”Carol I” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii ”Vespasian Lungu” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de  de specialitate al Consiliului Județean Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Familiei Ocupaționale ,,Administrație’’ din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Familiei Ocupaționale ,,Administrație’’ din Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor măsuri în vederea delegării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere subterană și de suprafață asupra terenului extravilan în suprafață totală de 3.063.298,42 mp, aparținând domeniului public al Județului Brăila, amplasat pe raza localității Vădeni, în favoarea Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ,,Orezărie Vădeni”, pentru realizarea investiției ,,Modernizarea infrastructurii de irigații O.U.A.I. Orezărie Vădeni- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere, de suprafață, pentru terenul extravilan, în suprafață totală de 3.424 mp, aparținând domeniului public al județului Brăila, înscris în cartea funciară nr.80035 Vadeni, T 77, P 401/2, în favoarea S.C.Rvădeni S.R.L. București - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 2.996,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.52 Lot 1/1, înscris în Cartea Funciară nr.100860/Brăila, din domeniul public al Județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.58/2024 privind aprobarea cererii de transfer a imobilului ,,Palatul Administrativ”, situat în municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1, din domeniul public al statului și administrarea Consiliului Județean Brăila în  domeniul public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței  si completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a actualizarii elementelor componente ale drumului - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 19. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,BRĂILA CULTURALĂ – FILANTROPII BRĂILEI ” al ASOCIAȚIEI ,,PENTRU ADEVĂR” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlău pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Inființare teren multi sport și împrejmuire curte Școala Gimnazială nr. 2, comuna Jirlău, județul Brăila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu orașul Ianca, prin Consiliul Local al orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare și reabilitare străzi în localitatea Ianca, U.A.T. oraș Ianca, județul Brăila- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al Asociației            de Dezvoltare  lntercomunitară ,,Sud – Est” pentru Situații de Urgență, pentru anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 24. Proiect de hotărâre privind redistribuirea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Brăila, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale  pe anul 2024 și a sumelor estimate pe anii 2025- 2027 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Brăila pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții publice pe anul 2024 si estimările pe anii 2025-2027- inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 26. Raport de activitate ce reflectă principalele activități și demersuri la nivelul Asociației de   Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență pentru perioada de referință mai 2023 – mai 2024
 27. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Cortez Vasile
 28. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean OrzaruVasile
 29. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Lungu Dănuț
 30. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Sandu Cosmin Iulian
 31. Alte probleme