Consultarea publicului privind documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism aflate in etapa elaborarii propunerilor ce sunt supuse procesului de avizare - 23.11.2018

CONSILUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in Braila, Piata Independentei, nr. 1, Jud. Braila, informeaza publicul interesat asupra urmatoarelor documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism aflate in etapa elaborarii propunerilor ce sunt supuse procesului de avizare: • PUZ „DEZVOLTAREA TERITORIULUI INTERCOMUNITAR BRAILA – CHISCANI - VADENI SI CRESTEREA CAPACITATII DE TRANSPORT A DRUMULUI COLECTOR DE CENTURA AL MUNICIPIULUI BRAILA IN VEDEREA FLUIDIZARII TRAFICULUI CATRE PODUL PESTE DUNARE”; • PATIC „AMENAJAREA SI DEZVOLTAREA TERITORIULUI DE NV – INSULA MARE A BRAILEI – BRAILA EST (MUNICIPIUL BRAILA, COMUNA MARASU)”; • PUZ ,,STATIUNEA CAINENI BAI”. Documentatiile au fost elaborate la initiativa si din fondurile Consiliului Judetean Braila. Publicul interesat poate consulta propunerile documentatiilor la Consiliul Judetean Braila, Structura Arhitect Sef, camera 412, in perioada 26.11.2018 – 17.12.2018, intre orele 10:00 – 13:00 si poate transmite observatii in termen de maximum de 30 de zile calendaristice de la data ultimului anuntului. Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: d-na Ion Maria –Compartiment Amenajarea teritoriului si urbanism.