Comunicat lansare proiect

DM

 

Data: 22 septembrie 2008

LANSARE PROIECT 'RESTRUCTURAREA SI LARGIREA DRUMULUI JUDETEAN VIZIRU, CUZA-VODA, MIHAI BRAVU'

Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila demareaza implementarea proiectului 'Restructurarea si largirea drumului judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu' in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2- imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul Major de Interventie 2.1 - reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia /reabilitarea soselelor de centura. Proiectul se va desfasura pe o perioada de 30 de luni incepand cu data de 30.07.2008.
Obiectivul general - Imbunatatirea infrastructurii judetene de transport rutier, in vederea cresterii economice si dezvoltarii durabile a judetului Braila, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si straine si prin crearea unor locuri de munca durabile.
Obiectivele specifice
1. Integrarea drumurilor locale în reţeaua naţională si internationala de transport;
2.Reabilitarea infrastructurii de transport rutier pe drumul judetean Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu - limita de judet;
3.Imbunatatirea sigurantei traficului pe DJ 211A / DJ 212;
4.Sporirea atractivitatii zonei pentru investitori;
5.Crearea premiselor pentru dezvoltarea turismului;
6.Crearea de locuri de munca
Valoarea totală a proiectului este de  64.799.496,88 RON.
Rezultatele anticipate prin implementarea acestui proiect sunt:
 -Crearea premiselor de dezvoltare economica prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere la standarde europene; Cresterea sigurantei traficului prin imbunatatirea calitatii drumului; Fluidizarea traficului intre Regiunea Sud-Est si coridoarele europene de transport care strabat regiunea; Imbunatatirea comunicatiei nationale si regionale; Cresterea atractivitatii zonei pentru noi investitii care sa conduca la dezvoltarea economica durabila a zonei; Cresterea veniturilor la bugetele locale ale comunelor strabatute de acest drum judetean  din concesionarea terenurilor aflate pe lateralele drumului si prin cresterea volumului  taxelor locale datorita noilor investitii si a dezvoltarii economice a zonei; Crearea de noi locuri de munca directe si indirecte; Cresterea nivelului de trai al populatiei, cu implicatii asupra stabilitatii sociale; Cresterea numarului de IMM-uri si a competitivitatii acestora prin imbunatatirea infrastructurii de transport.
Manager de proiect : Antoniu Mocanu,  Sef Birou Documentatii Tehnice 
Date de contact: tel 0239 619700/ int 217, fax 0239 611765,e-mail : programe@portal-braila.ro

 

FAZA DE ASISTENTA TEHNICA

Prin H.G. Nr. 811 din 21 iunie 2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 – 2013 s-a aprobat lista proiectelor de investiţii, care pot fi pregătite prin asistenţă tehnică.
S-au luat in considerare proiectele aprobate de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională ca portofoliu de proiecte de rezervă în cadrul Programului PHARE coeziune economică şi socială 2004 – 2006 si propuse pentru finanţare din fonduri structurale.
Judetul Braila va beneficia de asistenta tehnica pentru proiectul „Restructurare si largire a drumului jud Viziru, Cuza-Voda, Mihai-Bravu”.

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat contractul de servicii privind acordarea de Asistenta Tehnica între MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE (Achizitor) , UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA ( Beneficiar), si SC CONSILIER CONSTRUCT SRL (Prestator).

Obiectul contractului consta in:
4.1. – Faza I - Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. – Faza II – Elaborarea/dezvoltarea Proiectului Tehnic, inclusiv Detaliile de execuţie (DDE) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Asigurarea prevederilor Legii nr.10/1995 şi a serviciilor de asistenţă tehnică necesară beneficiarului proiectului/constructorului pe perioada implementării proiectului.
 
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de 1.048.300,75 lei (RON), din care TVA 167.375,75 lei (RON).
 
Durata contractului de AT totala a contractului este de 6 luni.