Comunicat de presa la finalizarea proiectului

 

 

                                                COMUNICAT DE PRESA

Noiembrie 2023

Finalizarea proiectului:

”Sistem integrat de management al fluxurilor interne şi furnizarea de servicii partajate către cetăţeni

 

Judeţul Brăila, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectuluicu titlul „Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizarea de servicii partajate către cetățeni”, cod SIPOCA 825/ cod SMIS 135233, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Județean Brăila și a unor instituţii subordonate cu atribuţii în domeniile ce sunt gestionate partajat de această autoritate prin introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel naţional.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

- S-au implementat măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondența cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin achiziția și implementarea unei platforme integrate (portal de servicii electronice pentru cetățeni, sistem informatic de management documente, arhivare electronică, retro-digitalizarea documentelor din arhivă).

- Au fost dezvoltate cunoștințeleși abilitățile personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila și a unor instituții subordonate, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.S-a avut în vedereformarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 60 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea/administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

          Valoarea totala a contractului de finanțare este de 3.169.539,50 lei, din care 2.994.804,50 lei cheltuieli  eligibile și 174.735,00 lei cheltuieli neeligibile.

          Perioada de implementare a proiectului a fost de 41 luni, începând cu data de 2 iulie 2020, până la 2 decembrie 2023.

Text Box:  
CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA

                                                        

                Persoana de contact:

Stoica Luminiţa – manager de proiect                                                                                                        

Telefon: 0239.619.700/int.219        

Fax: 0239.619 047

                                                                   E-mail:programe@portal-braila.ro

                                                                   www.poca.ro