Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 29 aprilie 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

 

                                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 

 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 29 aprilie 2024, ora 09.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând documentele de interes public și a Listei cuprinzând categoriile de documente create şi /sau gestionate de Consiliul  Judeţean Brăila, care constituie informaţii de  interes public - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2028  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de către DGASPC Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila pe anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale « Administrație » din Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila și Federația Română de Handbal, în vederea organizării Turneului Zonal – faza semifinală, junioare IV - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Promovarea sportului de performanță” al  Asociației Clubul de Arte Marțiale Arashi - Do Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Juniorii din Brăila joacă baschet!” al Asociației Club Sportiv Cuza Pirates Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Liga 1 de baschet masculin – continuitatea sportivilor din Brăila!” al  Asociației Club Sportiv Cuza Pirates Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Dacia Unirea Brăila – educație prin sport” al  Asociației “Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Brăila” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Fotbalul brăilean – tradiție, viitor, performanță” al  Asociației “Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Brăila” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Noi facem Karting!” al Clubului Sportiv First Kart – Primul Kart - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “The LiL Road to Performance” al  Asociației Club Sportiv LiL Motion Dance School - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Continuitatea în promovarea imaginii, spiritului și valorilor fotbalului de performanță la nivel de juniori în județul și municipiul Brăila” al  Asociației Club Sportiv Suporter Club Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Continuitatea în promovarea imaginii, spiritului și valorilor fotbalului de performanță la nivel de seniori în județul și municipiul Brăila” al  Asociației Club Sportiv Suporter Club Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Karate – Și tu poți deveni campion” al  Asociației Club Sportiv Tokon Dojo - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv “Promovarea sportului de performanță” al  Asociației Clubul de Arte Marțiale Tsunamy Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de  transmitere în folosință gratuită, a spațiului în suprafața de 85,45 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Șos.Buzăului nr.3A - Corp 2, pe o perioada de 10 ani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, a spațiului în suprafață de 187,95 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Șos.Buzaului nr. 3A - Corp 2, pe o perioadă de 10 ani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dunărea” Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită, către Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila – Univesitatea “Dunărea de Jos” Galați, a unor spații din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.29, pe o perioadă de 6 ani - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, a unor active fixe și obiecte de inventar, proprietate privată a județului Brăila, pe  o perioada de 5 ani - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, Șoseaua Buzăului nr.2, aparținând domeniului public al Județului Brăila, administrat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Secțiunii II Bunuri mobile din Anexa  „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brăila” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere subterană și de suprafață asupra terenurilor extravilane în suprafață totală de 7.429,74 mp, aparținând domeniului public al Județului Brăila, amplasate pe raza localității Vădeni, în favoarea Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații ,,Orezărie Vădeni”, pentru realizarea investiției ,,Modernizarea infrastructurii de irigații O.U.A.I. Orezărie Vădeni” prin Planul strategic PAC 2023-2027-DR-25  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 13. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidența contabilă a creanțelor bugetare nefiscale datorate Bugetului local al Județului Brăila, de către persoanele juridice radiate din Oficiul

 

 

 

Registrului Comerțului  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la nivelul Județului Brăila la trimestrul I al anului 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Brăila pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a Programului de investiții publice pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian
 5. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Burtea Fănel
 6. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Negru Marius Cătălin
 7. Raport de activitate pentru anul 2023 al doamnei consilier județean Bălănică Dragomir Mariana Carmelia
 8. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Vîlsan Dorel
 9. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Ghiorghiu Marian
 10. Raport de activitate pentru anul 2023 al doamnei consilier județean Turcoeanu Valentina
 11. Raport de activitate pentru anul 2023 al domnului consilier județean Ichim Andrei Ionuț
 12. Raport de activitate pentru anul 2023 al doamnei consilier județean Geru Laura Oana
 13. Raport de activitate pentru anul 2023 al doamnei consilier județean Anton Gina
 14. Raport de activitate pentru anul 2023 al DGASPC Brăila
 15. Raport de activitate pentru anul 2023 al Comisiei pentru Protecția Copilului Brăila
 16. Alte probleme