Contribuția Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea județului

            Contribuția Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea județului

Consiliul Județean Brăila  a aprobat Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii Locale din județul Brăila, în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2024.

Obiectivele de investiții propuse trebuie să se încadreze în următoarele domenii specifice:

  1. învățământ, tineret, sport și spații recreere;
  2. sănătate;
  3. cultură și monumente istorice;
  4. infrastructură rutieră și edilitară – drumuri interioare/ străși interioare;
  5. infrastructură rutieră – drumuri comunale;
  6. infrastructură areal de tip balnear.

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Brăila pot depune proiecte, în vederea finanțării, până la data de 27.09.2024.