24.11.2023 - Conferinta de presa la finalizare proiect

 

FINALIZAREA PROIECTULUI

Sistem integrat de management al fluxurilor interne şi furnizarea de servicii partajate către cetăţeni

       Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

        Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Județean Brăila și a unor instituţii subordonate cu atribuţii în domeniile ce sunt gestionate partajat de această autoritate prin introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel naţional.

        Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin achiziţia și implementarea unei platforme integrate (portal de servicii electronice pentru cetăţeni, sistem informatic de management documente, arhivare electronică, retro-digitalizarea documentelor din arhivă).

- dezvoltarea cunoștintelor și abilităţilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila și a unor instituţii subordonate, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. S-a avut în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competenţelor/cunoștinţelor dobândite pentru 60 de persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce privește utilizarea/administrarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

        În cadrul conferinței de presă au fost prezentate activitățile realizate în cadrul proiectului, urmărindu-se informarea factorilor interesați cu privire la rezultatele obținute prin implementarea acestor activități.

        Evenimentul a avut loc vineri, 24 noiembrie 2023, ora 1000, în sala Rondă a Consiliului Județean Brăila, Piața Independenței, nr. 1.