2017

Anunt publicitar privind licitatia publica in vederea concesionarii suprafetei de 446,9796 ha (lacul Zaton si teren)

______________

Invitatie de participare pentru atribuirea contractului avand ca obiect  „Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica”.

Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului avand ca obiect  „Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica”.

______________

Materiale de curatenie si intretinere profesionale - anunt de publicitate 89418 din 25.04.2017

______________

Ridicari topografice pentru Planul de Amenajarea Teritoriului Intercomunitar (PATIC) - anunt de publicitate 90481 din 02.05.2017

______________

Servicii de telefonie mobila - anunt de publicitate 92864 din 10.05.2017

______________

Servicii realizare materiale promotionale - anunt de publicitate 96698 din 24.05.2017

______________

Servicii montare-demontare corturi expozitionale - anunt de publicitate 96695 din 24.05.2017

______________

Studiu evaluare PUZ Caineni Bai - anunt de publicitate 97130 din 25.05.2017

Completare documentatie -Decizie 5195,03.05.2017

______________

Raport de mediu PUZ Caineni Bai - anunt de publicitate 97134 din 25.05.2017

______________

Barca de salvare din fibra de sticla - anunt de publicitate 97169 din 25.05.2017

______________

Servicii alimentare energie electrica corturi - anunt de publicitate 97480 din 26.05.2017

______________

Lucrari reparatii calcan cladire Belvedere nr. 3 - anunt de publicitate 97487 din 26.05.2017

______________

Servicii expertiza tehnica si verificare tehnica periodica cazane Casa Tineretului - anunt de publicitate 102041 din 16.06.2017

______________

Lucrari reparatii curente si igienizare camera 406 - anunt de publicitate 102053 din 16.06.2017

______________

Documentatie obtinere aviz (acord de principiu) CNAIR PUZ statiunea Movila Miresii - anunt de publicitate 104623 din 28.06.2017

______________

Lucrari reparatii calcan cladire Belvedere nr. 3 - anunt de publicitate 106085 din 05.07.2017

______________

Servicii supraveghere lucrari Sos Buzaului 5 CMJ Corp B Sediu Administrativ - anunt de publicitate 106087 din 05.07.2017

______________

Servicii amenajare si intretinere spatii verzi strada Ana Aslan 27-29 - anunt de publicitate 106092 din 05.07.2017

______________

Lucrari de instalare echipamente de securitate la obiective din cadrul Consiliului Judetean Braila - anunt de publicitate 106731 din 07.07.2017

______________

Expertiza tehnica + solutie tehnnica + D.A.L.I. Reabilitare Sectie UPU Spital Judetean Braila - anunt de publicitate 107715 din 12.07.2017

______________

Servicii de publicitate media - anunt de publicitate 107891 din 13.07.2017

______________

Servicii evaluare bunuri imobile domeniul public si privat judetul Braila - anunt de publicitate 107983 din 13.07.2017

______________

Lucrari de executie retea exterioara de utilizare gaze Soseaua Buzaului 15 A - anunt de publicitate 108839 din 17.07.2017

______________

Cosuri de baschet tip LITESHOT 795 - anunt de publicitate 110850 din 26.07.2017

______________

Serviciul de proiectare Expertiza tehnica + DALI pentru Reabilitare sistem rutier de transport judetean - anunt de publicitate 112624 din 03.08.2017

______________

Servicii intocmire documentatii cadastrale si incheiere carte funciara tronsoane DJ 221 Cazasu - Sutesti - anunt de publicitate 113753 din 09.08.2017

______________

Expertiza tehnica + solutie tehnnica + D.A.L.I. Reabilitare Sectie UPU Spital Judetean Braila - anunt de publicitate 114913 din 17.08.20172

______________

Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Aslan nr. 27-29 - anunt de publicitate 115071 din 17.08.2017

______________

Lucrari reparatii fatada Palat Administrativ, Piata Independentei nr. 1, Braila - anunt de publicitate 115109 din 18.08.2017

______________

Audit financiar al proiectului -Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila- anunt publicitate nr. 115348 din 19.08.2017.pdf 

Caiet de sarcini audit-rev

Contract de servicii-rev

Raspuns solicitare clarificari

______________

Servicii de audit energetic + certificat energetic, expertiza tehnica + solutie tehnica – Reabilitare cladire Buzaului nr. 15 B - anunt de publicitate 116670 din 25.08.2017

Raspuns solicitari de clarificari Servicii de audit energetic

______________

Lucrari reparatii calcan cladire Belvedere nr. 3 - anunt de publicitate 117772 din 31.08.2017

______________

Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Aslan nr. 27-29 - anunt de publicitate 117873 din 31.08.2017

______________

Lucrari reparatii fatada Palat Administrativ, Piata Independentei nr. 1, Braila - anunt de publicitate 117875 din 31.08.2017

______________

Serviciul de proiectare Expertiza tehnica + DALI pentru Reabilitare sistem rutier de transport judetean - anunt de publicitate 117878 din 31.08.2017

______________

Servicii de auditare financiara pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau"

Contract de servicii

Caiet de sarcini

Formulare :

Formular nr.1

Formular nr.2

Formular nr.3

______________

Servicii amenajare si intretinere spatii verzi strada Ana Aslan 27-29 - anunt de publicitate 120832 din 14.09.2017

______________

Servicii de realizare a materialelor de informare si promovare pentru proiectul _Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca_Ianca_Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila_Buzau

Raspuns solicitari clarificari 1

Raspuns solicitari clarificari 2

______________

Servicii de audit energetic + certificat energetic, expertiza tehnica + solutie tehnica – Reabilitare cladire Buzaului nr. 15 B - anunt de publicitate 121165 din 15.09.2017

______________

Expertiza tehnica + solutie tehnica + D.A.L.I. Reabilitare Sectie UPU Spital Judetean Braila - anunt de publicitate 121167 din 15.09.2017

______________

Lucrari reparatii curente hidroizolatie terasa, instalatii pluviale, tencuieli in Corpurile B si C din Palatul Administrativ - anunt de publicitate 121170 din 15.09

______________

Materiale de curatenie si intretinere Sala Polivalenta DANUBIUS Braila - anunt de publicitate 122082 din 20.09.2017

______________

Servicii revizie, asistenta tehnica si reparatii centrale termice Consiliul Judetean Braila - anunt de publicitate 122084 din 20.09.2017

______________

Ecran cu leduri, full-color, P6, dimensiune 3072mm x 1920mm - anunt de publicitate 122086 din 20.09.2017

______________

Lucrari de zugraveli si vopsitorii Pavilionul A Centrul Militar Judetean - anunt de publicitate 122089 din 20.09.2017

______________

Amenajare spatiu casierie - anunt nr. 122879_22.09.2017

______________

Servicii de audit energetic si certif. de perform. en., expertiza tehnica si solutie tehnica – Reabilitare cladire internat sos. Buzaului, nr. 15 B, Braila, in vederea transformarii in locuinte de serviciu.Anunt 124897

______________

Lucrari de instalare echipamente de securitate si protectie la urm. obiective din cadrul CJ Braila,anunt 125101 din 02.10.2017

______________

Lucrari reparatii fatada Palat Administrativ, Piata Independentei nr. 1, Braila - anunt de publicitate 128332 din 13.10.2017

______________

Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Aslan nr. 27-29 - anunt de publicitate 128335 din 13.10.2017

______________

Expertiza tehnica si solutie tehnica + D.A.L.I. Reabilitare Sectie UPU Spital Judetean Braila - anunt de publicitate 130923 din 23.10.2017

______________

Expertiza tehnica + solutie tehnnica + D.A.L.I. Reabilitare Sectie UPU Spital Judetean Braila - anunt de publicitate 134831 din 06.11.2017

______________

Servicii de audit energetic si certificat energetic, expertiza tehnica si solutie tehnica – Reabilitare cladire Buzaului nr. 15 B - anunt de publicitate 136107 din 09.11.2017

______________

Servicii de medicina muncii - anunt de publicitate 137100 din 13.11.2017

______________

Articole de papetarie si accesorii de birou - anunt de publicitate 138249 din 16.11.2017

______________

Materiale de curatenie si intretinere profesionale - anunt de publicitate 139139 din 20.11.2017

______________

Servicii de intretinere a ascensoarelor - anunt de publicitate 141031 din 24.11.2017

_______________

Servicii de supraveghere si verificare tehnica ISCIR - anunt de publicitate 141037 din 24.11.2017

_______________

Servicii de spalare a automobilelor - anunt de publicitate 141415 din 27.11.2017

_______________

Servicii de reparare si intretinere aparate de aer conditionat - anunt de publicitate 141418 din 27.11.2017

_______________

Servicii intretinere, reparatii, vulcanizare si ITP pentru autoturismele apartinand CJ, ISU si CMJ - anunt de publicitate 144340 din 08.12.2017

_______________

Servicii de asigurare de raspundere civila RCA si asigurari facultative CASCO - anunt de publicitate 144354 din 08.12.2017

_______________

Fisa cadru prezentare proiect "Reabilitare si intretinere Casa Memoriala D.P. Perpessicius"