Prevederi legislative Legea 544/2001

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public - Legea 544/2001 privind accesul la informatiile publice

 

Prevederi legislative

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Hotararea de Guvern 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile Legii 544/2001, informatiile de interes public.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

- autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea

- informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public

- numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat - impotriva acestui refuz se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Formulare

Pentru facilitarea redactarii cererilor de informatii de interes public si/sau a reclamatiilor administrative punem la dispozitie persoanelor interesate urmatoarele formulare-tip (prezentate in HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Anexele 4-6 la normele metodologice).

Cerere de informatii de interes public

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile Legii 544/2001, informatii de interes public.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

- formular Cerere pentru obtinerea de informatii in conformitate cu Legea 544/2001 privind accesul la informatiile publice

Reclamatie administrativa

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001.

- formulare Reclamatii administrative conform Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public:

- formular Reclamatie administrativa (model 1) - in cazul raspunsului negativ

- formular Reclamatie administrativa (model 2) - in cazul netrimiterii raspunsului in termenul legal