An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
5705/31/2005CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI SURAIANU VASILE SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
5805/31/2005VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI MARIO SPIRIDON DA’ROS DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT – ORGANIZATIA JUDETEANA BRAILA
5905/31/2005MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA JURIDICA RELATII PUBLICE INTEGRARE SI RELATII INTERNATIONALE
6005/31/2005APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
6105/31/2005APROBAREA TRANSFERULUI CENTRELOR DE ZI FAUREI INSURATEI BARAGANUL MAXINENI SI MOVILA MIRESII DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA AFLATA IN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA CATRE CONSILIILE LOCALE PE TERITORIUL CARORA FUNCTIONEAZA
6205/31/2005MODIFICAREA ORGANIGRAMEI NUMARULUI DE PERSONAL SI A STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
6305/31/2005APROBAREA MAJORARII COTEI PARTI CE REVINE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA DIN CHIRIA INCASATA PENTRU INCHIRIEREA TERENULUI SITUAT IN BRAILA STR. GHIOCEILOR NR. 8
6405/31/2005MODIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PE ANUL 2005
6505/31/2005MODIFICAREA REPARTIZARII SUMELOR DEFALCATE DIN TVA PENTRU SUSTINEREA SISTEMULUI DE PROTECTIE A COPILULUI LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2005
6605/31/2005MODIFICAREA BUGETULUI JUDETULUI BRAILA SI A BUGETULUI PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRIN RETRAGEREA SUMELOR DEFALCATE DIN TVA AFERENTE CENTRULUI JUDETEAN SI CENTRELOR LOCALE DE CONSULTANTA AGRICOLA DIN JUDETUL BRAILA PE ANUL 2005
6705/31/2005APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.”JUDETEANA DE A”S.A.BRAILA PRIN APORT IN NUMERAR DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PE ANUL 2005
6805/31/2005REACTUALIZAREA DE TAXE SI TARIFE PE TIPURI DE SERVICII PRESTATE DE COMPARTIMENTELE DE SPECIALITATE ALE INSTITUTIEI ARHITECTULUI-SEF
6905/31/2005STABILIREA TARIFELOR DE INCHIRIERE CU ORA PENTRU SPATIILE SITUATE IN SEDIUL CASEI DE CULTURA PENTRU TINERET BRAILA
7005/31/2005PRELUAREA PENTRU ANUL AGRICOL 2005 A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.87/2000 INCHEIAT INTRE AGENTIA DOMENIILOR STATULUI SI S.C.”CEREALCOM”S.A.BRAILA PENTRU SUPRAFATA DE 1634 74 HA TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
7105/31/2005COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 36/2005
7205/31/2005MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI JUDETENE PENTRU PROTECTIA COPILULUI BRAILA
7305/31/2005ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI JUDETENE PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR BRAILA
7405/31/2005DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIA DE CENZORI LA S.C.”DRUMURI SI PODURI”SA BRAILA
7505/31/2005APROBAREA MODELULUI LEGITIMATIEI PENTRU CONSILIERII JUDETENI SI A MODELULUI SEMNULUI DISTINCTIV AL CALITATII DE CONSILIER JUDETEAN
7605/31/2005MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EXPERTIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI BRAILA STABILIREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA PENTRU MEMBRII ACESTEIA SI A CUANTUMULUI LUNAR BRUT
7706/06/2005PROPUNEREA DE INCADRARE PRIN HOTARARE DE GUVERN IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE A SECTORULUI DE DRUM JUDETEAN D.J.221 KM.42+550 – KM.53+490 (SUTESTI-IANCA)
8507/26/2005RECTIFICAREA BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2005
8607/26/2005RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI A BUGETELOR INSTITUTIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2005
8707/26/2005UTILIZAREA FONDULUI DE REZERVA BUGETARA CONSTITUIT IN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PE ANUL 2005
8807/26/2005PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA PE O PERIOADA DE 10(ZECE) ANI A LACULUI BLASOVA DIN INSULA MARE A BRAILEI IN SUPRAFATA DE 375 HA LUCIU DE APA AFLAT IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
8907/26/2005CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA PE O PERIOADA DE 10(ZECE) ANI A LACULUI ZATON DIN INSULA MARE A BRAILEI IN SUPRAFATA DE 96 52 HA LUCIU DE APA AFLAT IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
9007/26/2005APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A LACULUI BLASOVA SI A LACULUI ZATON AMPLASATE IN INSULA MARE A BRAILEI
9107/26/2005APROBAREA PRETULUI APEI POTABILE FURNIZATA DE S.C.”JUDETEANA DE APA”.SA. BRAILA
9207/26/2005DESEMNAREA UNUI CONSILIER JUDETEAN CA MEMBRU AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA
9307/26/2005VALIDAREA UNUI CONSILIER JUDETEAN CA MEMBRU AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA