An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/07/2022APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2021 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENTI
201/07/2022REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA ALOCATE JUDETULUI BRAILA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2022 SI A SUMELOR ESTIMATE PE ANII 2023- 2025
301/07/2022REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN COTA DE 14% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANII 2023-2025
401/07/2022REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A FONDULUI LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN REPREZENTAND COTA DE 6% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2022 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PRECUM SI PENTRU CHELTUIELILE DE FUNCŢIONARE PE CARE UNITATILE ADMINISTRATIV- TERITORIALE DIN JUDET IN MOD JUSTIFICAT NU LE POT FINANTA DIN VENITURILE PROPRII ASTFEL CUM SUNT DEFINITE LA ART. 5 ALIN. (1) LIT. A) DIN LEGEA 273/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2022
501/17/2022APROBAREA ASOCIERII JUDETULUI BRAILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU JUDETUL GALATI PRIN CONSILIUL JUDETEAN GALATI JUDETUL IALOMITA PRIN CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA SI JUDETUL CALARASI PRIN CONSILIUL JUDETEAN CALARASI IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC IN ZONA DE EST SI SUD – JUDETELE GALATI BRAILA CALARASI SI IALOMITA
601/31/2022COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR AGRICULTURA TURISM TRANSPORT
701/31/2022APROBAREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.258/27 OCTOMBRIE 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
801/31/2022MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 260/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL CONSULTATIV AL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN BRAILA
901/31/2022MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 257/27.10.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL MUZEULUI BRAILEI “CAROL I”
1001/31/2022VALIDAREA DOMNULUI BUDU MARIUS INSPECTOR ȘEF AL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BRĂILA ÎN CALITATEA DE MEMBRU AL AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BRĂILA
1101/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE CONSILIERE SI GAZDUIRE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE - APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL SPERANTA’’ ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1201/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE CONSILIERE SI GAZDUIRE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE - APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL MIRABELA’’ ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1301/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI BARAGANUL ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA.
1401/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU VIATA INDEPENDENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI CAMELIA’’ FAUREI DIN CADRUL CENTRULUI CU MODULE DE TIP FAMILIAL FLOARE DE COLT’’ ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA.
1501/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU VIATA INDEPENDENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI MAGNOLIA’’ FAUREI DIN CADRUL CENTRULUI CU MODULE DE TIP FAMILIAL FLOARE DE COLT’’ ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA.
1601/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI NUFARUL’’ DIN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII SI TINERI CU DIZABILITATI PESCARUSUL’’ ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1701/31/2022APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI RACOVITA ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA.
1801/31/2022APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRĂILA ȘI JUDEȚUL BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2022
1901/31/2022EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: IANCA BĂRĂGANUL BERTEȘTII DE JOS BORDEI VERDE DUDEȘTI FRECĂȚEI GALBENU ROMANU SURDILA GĂISEANCA ȘI VIȘANI
2001/31/2022EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: BRĂILA RÂMNICELU VĂDENI ȘI FĂUREI
2101/31/2022APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2022 - 2023
2201/31/2022APROBAREA MODIFICARII VALORII DE INVENTAR A DRUMULUI JUDETEAN DJ 212A APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
2301/31/2022APROBAREA PROPUNERII DE DEZMEMBRARE IN DOUA LOTURI A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR. 2 IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 94851 LOT 1 IN SUPRAFATA DE 29897 MP AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC A JUDETULUI BRAILA IN LOTUL 1/1 AVAND SUPRAFATA MASURATA DE 29023 MP CU NUMARUL CADASTRAL 97779 SI LOTUL 1/ 2 AVAND SUPRAFATA MASURATA DE 874 MP CU NUMARUL CADASTRAL DE 97778
2401/31/2022APROBAREA CONCESIONARII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 504 6178 HA(LOT 2) AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA AMPLASAT ÎN PERIMETRUL COMUNEI VĂDENI JUDEȚUL BRĂILA
2501/31/2022APROBAREA PREȚULUI DE CUMPĂRARE A CONSTRUCȚIEI C15 – SPAȚIU COMERCIAL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA STRADA PIETĂȚII NR. 1 ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CORP B ÎNSCRISĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 81186 ȘI INCLUDEREA ACESTEIA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BRĂILA
2601/31/2022MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.198/26.09.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE SI A CUANTUMULUI CHIRIILOR PENTRU LOCUINTELE CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DESTINATE TINERILOR SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII ETAPA V
2701/31/2022APROBAREA BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2022 SI ESTIMARILE PE ANII 2023-2025
2801/31/2022APROBAREA SI PLATA CUANTUMULUI COTIZATIEI PENTRU ANUL 2022 A UAT JUDETUL BRAILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DUNAREA” BRAILA
2901/31/2022APROBAREA SI PLATA CUANTUMULUI COTIZATIEI PENTRU ANUL 2022 A UAT JUDETUL BRAILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECO DUNAREA” BRAILA
3001/31/2022APROBAREA CONTRIBUȚIEI BĂNEȘTI CU TITLU DE COTIZAȚIE A CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SPORTIVE HANDBAL CLUB “DUNĂREA” BRĂILA PE ANUL 2022