An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/08/2021CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDEȚEAN AL DOMNULUI PALADI GEORGE-ADRIAN ȘI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DEȚINUT
201/08/2021APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2020 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENTI
301/28/2021COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA JURIDICA RELATII PUBLICE SI RELATII INTERNATIONALE
401/28/2021MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 335/21.12.2020 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI NOMINALE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA
501/28/2021APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2021 - 2022
601/28/2021APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. (DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “REABILITARE PAVILION B (CONSTRUCTIILE C1 C6 C7) SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA STR. PIETĂȚII NR. 1”
701/28/2021APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE:" REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 203R KM 0+000 – KM 35+530”
801/28/2021MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 217/31.08.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST SI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI DE 2% DIN VALOAREA ELIGIBILA A CHELTUIELILOR NECESARE INTOCMIRII DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL "REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 203R KM 0+000 – KM 35+530" IN VEDEREA DEPUNERII PROIECTULUI „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGATIREA DE PROIECTE FINANTATE IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES JUDETEAN INCLUSIV VARIANTELE OCOLITOARE SI/SAU DRUMURI DE LEGATURA SI INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DE TURISM INCLUSIV OBIECTIVE DE PATRIMONIU CU POTENTIAL TURISTIC”
901/28/2021APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRĂILA ȘI JUDEȚUL BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2021
1001/28/2021EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ROMANU VISANI JIRLAU GALBENU BERTESTII DE JOS DUDESTI FAUREI SURDILA-GAISEANCA GROPENI TUFESTI GEMENELE.
1101/28/2021EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE: IANCA BARAGANUL TUDOR VLADIMIRESCU FRECATEI SI VIZIRU.
1201/28/2021APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA SI CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A UNOR OBIECTE DE INVENTAR SI MIJLOACE FIXE
1301/28/2021APROBAREA LISTEI SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE DESTINATE INCHIRIERII PENTRU TINERI SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII A LISTEI DE PRIORITATI IN SOLUTIONAREA CERERILOR DE LOCUINTE CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE SI A LISTEI DE REPARTITIE ETAPA IV
1401/28/2021APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. HEPITES NR. 14 IN FOLOSINTA GRATUITA INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “DUNĂREA” AL JUDETULUI BRĂILA PE O PERIOADA DE 10 ANI
1501/28/2021DESEMNAREA REPREZENTANTILOR UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDETUL BRAILA IN ORGANELE DE CONDUCERE ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI DE COOPERARE SI PARTENERIAT LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA STATIUNII LACUL SARAT BRAILA
1601/28/2021APROBAREA UNEI PLATI PARTIALE DIN CONTRIBUTIA BANEASCA CU TITLU DE COTIZATIE A CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA PE ANUL 2021
1702/15/2021CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDEȚEAN AL DOMNULUI ADETU IONEL ȘI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DEȚINUT
1802/15/2021APROBAREA REPARTIZARII PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A LIMITELOR PENTRU SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA SI A SUMELOR ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PENTRU PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2021 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2022 - 2024
1902/26/2021COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI DE STRATEGII STUDII PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE
2002/26/2021MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 307 / 21 DECEMBRIE 2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2102/26/2021APROBAREA LISTEI PRODUSELOR CARE VOR FI DISTRIBUITE IN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA PRECUM SI A MASURILOR EDUCATIVE AFERENTE PENTRU ANII SCOLARI 2021-2022 2022-2023
2202/26/2021EMITEREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU PLANURILE ANUALE DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL ALE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE RIMNICELU SI MAXINENI.
2302/26/2021APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA DALI (DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „DESFIINTARE COS DE FUM (C17) DIN INCINTA PAVILIONULUI A AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA”.
2402/26/2021MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR. 275/18 NOIEMBRIE 2020 PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CONSUM LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULELE AFLATE IN DOTAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE SI A UNOR ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
2502/26/2021APROBAREA MODIFICARII ANEXEI NR. 1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA NR. 284/18.11.2020 PRIVIND INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL JUDETULUI BRAILA ASUPRA SUPRAFETELOR REAL MASURATE PE TRONSOANE A DRUMULUI JUDETEAN DJ 212C- TRASEU: STĂNCUȚA – DUNĂRE BAC SI COMPLETAREA DATELOR DE IDENTIFICARE IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
2602/26/2021APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA “CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA” BRAILA A IMOBILULUI VILA LACRAMIOARA PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA SITUAT IN STATIUNEA LACU SARAT LOCALITATEA CHISCANI JUDETUL BRAILA PANA LA DATA DE 31.12.2025
2702/26/2021APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRAILA A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 23 MP DIN IMOBILUL SALA POLIVALENTA SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA PARCUL MONUMENT-KISELEFF PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 2 ANI
2802/26/2021APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CU O PERIOADA DE 10 ANI A UNOR SPATII DIN INCINTA IMOBILULUI PALATUL ADMINISTRATIV PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA PIATA INDEPENDENTEI NR.1 JUDETUL BRAILA AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE
2902/26/2021APROBAREA TRANSMITERII DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. POLONA NR.14 AFLAT IN ADMINISTRAREA MUZEULUI BRAILEI “CAROL I”
3002/26/2021APROBAREA TRANSMITERII DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. MARASESTI NR.1 AFLAT IN ADMINISTRAREA SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU”