An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/10/2020VALIDAREA DOMNULUI CONDRUZ VALENTIN DORIN INSPECTOR SEF AL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN BRAILA IN CALITATEA DE MEMBRU AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA
201/10/2020APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANILOR PRECEDENTI
301/10/2020APROBAREA UNEI PLATI PARTIALE DIN CONTRIBUTIA BANEASCA CU TITLU DE COTIZATIE A CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA PE ANUL 2020
401/15/2020CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDEȚEAN AL DOMNULUI CORTEZ VASILE ȘI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DEȚINUT
501/15/2020APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE : "EXPERTIZA TEHNICA + D.A.L.I. - MODERNIZARE SI LUCRARI DE RECERTIFICARE PENTRU NAVA OVIDIU 1"
601/15/2020APROBAREA PROIECTULUI “TURISM SI EDUCATIE - O NOUA CALE DE CUNOASTERE A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
701/21/2020REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA ALOCATE JUDETULUI BRAILA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2020 SI A SUMELOR ESTIMATE PE ANII 2021- 2023
801/21/2020REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN COTA DE 18.5% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANII 2021-2023
901/21/2020REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A FONDULUI LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN REPREZENTAND COTA DE 6% DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT A SE INCASA LA BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PRECUM SI PENTRU CHELTUIELILE DE FUNCŢIONARE PE CARE UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDET IN MOD JUSTIFICAT NU LE POT FINANTA DIN VENITURILE PROPRII INCLUSIV DIN IMPOZITUL PE VENIT REPARTIZAT SI DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2020
1001/29/2020APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2020 – 2021
1101/29/2020STABILIREA PRETULUI MEDIU LA MASA VERDE DE PE PAJISTI PENTRU ANUL 2020
1201/29/2020APROBAREA “PROGRAMULUI CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL- ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2020”
1301/29/2020APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRĂILA ȘI JUDEȚUL BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI-CADRU AL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE CARE SE VOR ORGANIZA ÎN JUDEȚUL BRĂILA ÎN ANUL 2020
1401/29/2020APROBAREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATE PUBLICA “BRAILA GAZ” A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 91 35 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR.3A – CORP 2 PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 10 ANI
1501/29/2020APROBAREA ADERARII COMUNEI ULMU DIN JUDETUL BRAILA LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATE PUBLICA “BRAILA GAZ”
1601/29/2020APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BRAILA
1701/29/2020APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1801/29/2020APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII RECONVERSIE FUNCȚIONAL SUBSOL DIN STR. BELVEDERE NR. 5 MUNICIPIUL BRAILA”
1901/29/2020APROBAREA PROIECTULUI “REABILITAREA SI REFUNCTIONALIZAREA CLADIRII PALATULUI ADMINISTRATIV PIATA INDEPENDENTEI NR.1 BRAILA ” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
2001/29/2020APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
2101/29/2020APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE « PANAIT ISTRATI » BRAILA
2201/29/2020APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
2301/29/2020APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII « VESPASIAN LUNGU » BRAILA
2401/29/2020APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU VIATA INDEPENDENTA PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI RACOVITA ORGANIZAT IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2501/29/2020MENTINEREA PENTRU ANUL 2020 A SALARIILOR DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA NIVELUL AFERENT LUNII DECEMBRIE 2019
2601/29/2020MENTINEREA PENTRU ANUL 2020 A SALARIILOR DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA LA NIVELUL AFERENT LUNII DECEMBRIE 2019
2701/29/2020STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE ADMINISTRATIE’’ DIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2801/29/2020STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL BIBLIOTECII JUDETENE « PANAIT ISTRATI » BRAILA
2901/29/2020STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
3001/29/2020STABILIREA SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN FAMILIA OCUPATIONALA « ADMINISTRATIE » DIN CADRUL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII « VESPASIAN LUNGU » BRAILA