An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/09/2018ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE REZULTAT IN ANUL 2017
201/23/2018REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A FONDULUI LA DISPOZIŢIA CONSILIULUI JUDEŢEAN BRAILA DIN COTA DE 17.25% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 SI A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA SI DIN COTA DE 18.50% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ESTIMAT PENTRU ANII 2019-2021 PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCŢIONARE ŞI/SAU DE CAPITAL ÎN ORDINEA CRONOLOGICĂ A VECHIMII ARIERATELOR PENTRU SUSŢINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI PENTRU SUSŢINEREA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ CARE NECESITĂ COFINANŢARE LOCALĂ
301/23/2018REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE PENTRU ANUL 2018 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2019- 2021
401/31/2018APROBAREA DARII IN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA A UNOR BUNURI CA URMARE A IMPLEMENTARII PROIECTELOR „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA” SI „MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CORP D CU CABINETE IN SPECIALITATILE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE” PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
501/31/2018APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI MIXTE DE RECHIZITII A JUDETULUI BRAILA A UNUI AUTOTURISM PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE UN AN
601/31/2018ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : - BRAILA – MIRCEA VODA PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL - BRAILA – BERTESTII DE SUS PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL - BRAILA – GRADISTEA PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL
701/31/2018MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN NR. 266/27 OCTOMBRIE 2017 PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE DE CHELTUIELI PENTRU CONSUMUL LUNAR DE CARBURANTI AL APARATULUI PROPRIU SI AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE SUBORDONATE
801/31/2018APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017
902/12/2018APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU FINANTAREA ASOCIERILOR JUDETULUI BRAILA – CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE – CONSILII LOCALE DIN JUDETUL BRAILA IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC PENTRU ANUL 2018
1002/12/2018APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2018 SI ESTIMARILE PE ANII 2019-2021
1102/28/2018MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.129/2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
1202/28/2018APROBAREA RECTIFICARII UNEI ERORI MATERIALE DIN CUPRINSUL ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR. 297/21.12.2017.
1302/28/2018APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019
1402/28/2018APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
1502/28/2018APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE CRITERIILE SI PROCEDURA DE FINANTARE A PROGRAMELOR SPORTIVE ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI NR. 69/2000 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU ANUL 2018
1602/28/2018AVIZAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE - ACTUALIZAT - ŞI A ANEXELOR - PARTE INTEGRANTĂ - APROBAT PRIN HOTĂRÂREA NR.3 DIN 21.03.2017 A ADUNARII GENERALE A ASOCIAŢIEI ŞI A FORMEI ACTUALIZATE A REGULAMENTULUI
1702/28/2018ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – PIETROIU (PUNCT DE LUCRU SOS. FOCSANI KM.5) PENTRU BENEFICIARUL S.C. TIHI S.R.L. -BRAILA – S.C. CEPROHART S.A. BRAILA (SOS VIZIRULUI KM.10) PENTRU BENEFICIARUL S.C. CEPROHART S.A. BRAILA. -BRAILA – S.C. SETCAR S.A. BRAILA (PUNCT DE LUCRU BAZA NEUTRALIZARE SETCAR-SOS VIZIRULUI KM.10) PENTRU BENEFICIARUL SC SETCAR SA.
1802/28/2018ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU TRASEUL NR. 066 TIRLELE FILIU – IANCA – BRAILA SI PENTRU TRASEUL NR. 067 BERLESTI - IANCA CUPRINSE IN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU RETEAUA DE TRASEE DIN JUDETUL BRAILA VALABIL IN PERIOADA 01.01.2014 - 30.06.2019 OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. DASMESDAR S.R.L. DESEMNAT CASTIGATOR CONFORM REZULTATELOR ATRIBUIRII ELECTRONICE PRIN SISTEMUL NATIONAL (AADR-SAET) DIN DATA DE 19.02.2018.
1902/28/2018APROBAREA ACTUALIZARII COMPONENTEI COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
2002/28/2018ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE SI REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE PALAT ADMINISTRATIV PIAȚA INDEPENDENȚEI NR.1 BRĂILA”
2102/28/2018APROBAREA ACHIZITIONARII UNOR SERVICII DE CONSULTANTA ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA PENTRU ANUL 2018
2202/28/2018APROBAREA SI PLATA COTIZATIEI IN CUANTUM DE 500 LEI LA BUGETUL ASOCIATIEI DIRECTORILOR ECONOMICI SI CONTABILILOR DIN JUDETELE DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2018 PRECUM SI DESEMNAREA DIRECTORULUI EXECUTIV AL DIRECTIEI ADMINISTRARE PATRIMONIU SI EVIDENTA BUGETARA DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA CA REPREZENTANT IN CADRUL ASOCIATIEI DIRECTORILOR ECONOMICI SI CONTABILILOR DIN JUDETELE DIN ROMANIA
2302/28/2018APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRIVIND PLATA COTIZATIEI ANULUI 2018 CATRE ASOCIATIA LOCALITATILOR ŞI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA
2402/28/2018APROBAREA SI PLATA COTIZATIEI IN CUANTUM DE 500 LEI LA BUGETUL ASOCIATIEI SECRETARILOR DE JUDETE DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2018
2502/28/2018ALOCAREA SUMEI DE 3.735 MII LEI DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA PENTRU PLATA CONTRIBUTIILOR IN VEDEREA COMPLETARII DREPTURILOR SALARIALE PENTRU PERSONALUL NECLERICAL ANGAJAT ÎN UNITATILE DE CULT LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA SI APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI FINANTATE DIN ACEASTA SUMA IN ANUL 2018
2602/28/2018APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA PIATA TRAIAN NR. 3 APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA ADMINISTRAT DE CATRE MUZEUL BRAILEI “CAROL I”
2702/28/2018APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A DOUA A.T.V.- URI CU PLATFORMA TRANSPORT TARGA TRANSPORT PERSOANE SI KIT DE RULARE PE ZAPADA
2802/28/2018APROBAREA TRECERII IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. ALEEA CRESEI NR. 1 DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAILA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRAILA
2902/28/2018APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR
3002/28/2018APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CENTRUL MILITAR JUDETEAN BRAILA PE O PERIOADA DE 6 ANI A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR