An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/09/2015ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE STABILIT IN ANUL 2014
201/30/2015CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL DOMNULUI CIREASA NICU SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
301/30/2015VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL DOMNULUI ALEXANDRU VIOREL, PE LISTA UNIUNII SOCIAL LIBERALE DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA BRAILA
401/30/2015VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL DOMNULUI GURAU PETRU, PE LISTA UNIUNII SOCIAL LIBERALE DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA BRAILA
501/30/2015MODIFICAREA COMPONENTEI NOMINALE A UNOR COMISII DE SPECIALITATE A CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
601/30/2015DESEMNAREA UNOR CONSILIERI JUDETENI CARE SA FACA PARTE DIN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
701/30/2015STABILIREA PRETULUI MEDIU LA MASA VERDE OBTINUTA DE PE PAJISTI PENTRU ANUL 2015
801/30/2015APROBAREA ACHITARII COTIZATIEI DE MEMBRU AL ASOCIATIEI GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTARII INTEGRATE A ZONEI PESCARESTI A JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2015
901/30/2015APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRIVIND PLATA COTIZATIEI AFERENTA ANULUI 2015 CATRE ASOCIATIA LOCALITATILOR ŞI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA
1001/30/2015APROBAREA BAREMELOR MAXIME DE DOTARE CU IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE, MATERIALE IGIENICO-SANITARE, RECHIZITE/MANUALE, JUCARII, TRANSPORT, MATERIALE CULTURAL-SPORTIVE PENTRU COPIII SI TINERII CARE BENEFICIAZA DE MASURA DE PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA, PRECUM SI PENTRU MAMELE PROTEJATE IN CENTRE MATERNALE
1101/30/2015MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, PRIN TRANSFORMAREA UNOR POSTURI VACANTE
1201/30/2015APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SI A REGULAMENTULUI INTERN ALE SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
1301/30/2015APROBAREA INCHIRIERII OBIECTIVULUI “SALA DE BOWLING SI ACTIVITATI CONEXE PENTRU AGREMENT SI PROMOVAREA TURISMULUI BRAILEAN” SITUAT IN BRAILA, CALEA CALARASILOR NR. 52(CASA DE CULTURA PENTRU TINERET)
1401/30/2015REVOCAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA A DOMNULUI OVIDIU NECHITA
1502/11/2015APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2015 SI ESTIMARILE PE ANII 2016-2018
1602/11/2015STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI, PE ANUL 2015
1702/20/2015ALEGEREA UNUI VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1802/20/2015DESEMNAREA DOMNULUI VIOREL MORTU, VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL UAT JUDETUL BRAILA PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI CU TITLUL “IDENTITATE SI TRADITIE DE-A LUNGUL DUNARII”
1902/20/2015APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 252,93 HA, AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI FRECATEI, JUDETUL BRAILA
2002/20/2015APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 506,17 HA(LOT 1), AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI, JUDETUL BRAILA
2102/20/2015APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 503,36 HA(LOT 2), AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI, JUDETUL BRAILA
2202/20/2015APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 599,84 HA(LOT 3), AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI VADENI, JUDETUL BRAILA
2302/20/2015APROBAREA INCETARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI LOCAL GRADISTEA, ASUPRA IMOBILULUI CASA MUZEU “FANUS NEAGU”, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA, SITUAT IN COMUNA GRADISTEA SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA MUZEULUI BRAILEI “CAROL I”
2402/20/2015APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA, SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA, STR. POLONA NR.14, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN ADMINISTRAREA MUZEULUI BRAILEI “CAROL I”
2502/20/2015APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, PE O PERIOADA DE 2 ANI, A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 23 MP DIN IMOBILUL SALA POLIVALENTA “DANUBIUS”, SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA, PARCUL MONUMENT, STR. KISELEFF, CATRE ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRAILA
2602/20/2015INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEŢULUI BRĂILA
2702/20/2015APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL BRĂILA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
2802/20/2015MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, URMARE ADRESEI AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI
2902/20/2015ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – SUTESTI, PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL -BRAILA – BERTESTII DE SUS, PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL
3002/20/2015ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – S.C. CEPROHART S.A. BRAILA (SOS VIZIRULUI KM.10), PENTRU BENEFICIARUL S.C. CEPROHART S.A. BRAILA. -BRAILA – PIETROIU, PENTRU BENEFICIARUL S.C. TIHI S.R.L. -BRAILA – S.C. SETCAR S.A. BRAILA (PUNCT DE LUCRU BAZA NEUTRALIZARE SETCAR-SOS VIZIRULUI KM.10), PENTRU BENEFICIARUL SC SETCAR SA.